مهندس پیمان فیروزکوهی

با جرأت می توان گفت که امروزه، تبلیغات اینترنتی یکی از بهترین روشها در بازاریابی برای هر نوع کسب و کاری می باشد که با اقبال بسیار زیادی نیز روبرو شده و طرفداران بسیاری برای خود دارد.

مهندس پیمان فیروزکوهی

مدیر برنامه نویسی و فضای مجازی آگاه به زبانهای برنامه نویسی و با تجربه در امور فضای مجازی