مهندس بابک عظیم زاده

طراحی فرایندی است که از تفکر شروع و به یک محصول (بنا) ختم می شود، بنا محصول تجسم و تفکر است. با استفاده از برترین و جدیدترین تکنیک های علمی و نهایت زیبـایی ممکن برعهده می گیریم.

مهندس بابک عظیم زاده

کارشناس معماری و دکوراسیون داخلی متخصص در زمینه معماری و نظارت بر پروژه های اجرایی