بازاریابی

اصول حرفه ای شدن

یکی از تشابهات همه افراد موفق درهر شغلی تسلط و حرفه ای بودن آنهاست. اصول و مبانی حرفه ای شدن شامل رعایت نکات زیر است: داشتن دید تاجرانه برنامه ریزی تخصیص زمان دید تاجرانه: شما باید نسبت به فعالیت در شرکت بیز یک دید کاملاً تجاری داشته باشید در این

7 دلیل برای اینکه چرا باید بیشتر محتوا تولید کنید

چرا باید به سمت تولید محتوا برویم؟ هفته ها گذشته و خبری از سفارش جدید نشده و کم کم دارید دلسرد می شوید؟ حتما اولین کاری که می‌کنید این است که تصمیم می گیرید کمی در گوگل سرچ کنید یا به دنبال کسی باشید که به شما بگوید چرا کسی