تست

رئیس هیئت مدیره- کارشناس تبلیغات

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیر بخش چاپ و نشر

کارشناس امور هنری

کارشناس برنامه نویسی و فضای مجازی

کارشناس معماری و دکوراسیون داخلی

مدیر بخش بازاریابی و تبلیغات